Syftet med projektet är att investera i ett växthus som kommer skapa möjlighet för fler bokningar under större delen av säsongen. Genom investeringen blir verksamheten även mindre väderberoende, då större del av restaurangen idag är utomhus. Solgårdskrogen är en ”livsstils restaurang” och har ett unikt koncept där hållbarhet står i fokus.

Målet med projektet är att vid projektet slut så ska ett växthus ha byggts- och inretts. 

https://www.solgardskrogen.se/

Besöksnäringen