Det finns plats för många olika människor i området och skapar vi ett tolerant samhälle där alla är delaktiga medför det i förlängningen en högre tillväxt och en attraktionskraft för kreativa människor och ett breddat företagsklimat. Ett behov är ökat engagemang i bland annat föreningslivet som kan främjas av åtgärder för integration. I området finns en stark sammanhållning i den levande landsbygden och viljan att bo och verka där är drivkraften. Den starka sammanhållningen är också till viss del en utmaning för befintlig befolkning då den i några fall hotar öppenheten för nya idéer och nya förutsättningar. Detta är något som måste förändras för att förstärka den sociala sammanhållningen och ökar förutsättningarna för en hållbar tillväxt. I området finns ett behov av att tillvarata nyanländas kompetenser, kunnande och idéer så att dessa implementeras med utvecklingen i området.

Läs ansökningskriterier för:

 • Företag
  Du kan söka stöd för:
  • Tillvarata nyanländas kunnande och idéer
  • Kompetensutveckling för att:
   • Skapa nya tjänster där nyanländas kunnande och idéer används i föreningslivet
   • Skapa aktiviteter för sammanhållning och inkludering i föreningslivet för nyanlända
   • Skapa aktiviteter för sammanhållning och inkludering i utvecklingsarbetet

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Förening
  Du kan söka stöd för:
  • Skapa nya tjänster där nyanländas kunnande och idéer används i föreningslivet
  • Skapa aktiviteter för sammanhållning och inkludering i föreningslivet för nyanlända
  • Skapa aktiviteter för sammanhållning och inkludering i utvecklingsarbetet

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Organisation
  Du kan söka stöd för:
  • Skapa nya tjänster där nyanländas kunnande och idéer används i föreningslivet
  • Skapa aktiviteter för sammanhållning och inkludering i föreningslivet för nyanlända
  • Skapa aktiviteter för sammanhållning och inkludering i utvecklingsarbetet
  • Kompetensutveckling för att:
   • Skapa nya tjänster där nyanländas kunnande och idéer används i föreningslivet
   • Skapa aktiviteter för sammanhållning och inkludering i föreningslivet för nyanlända
   • Skapa aktiviteter för sammanhållning och inkludering i utvecklingsarbetet

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

Uppfyller ni kriterierna är ni välkomna att göra en intresseanmälan genom att klicka nedan.

Intresseanmälan