Fiske är en naturlig men förhållandevis outnyttjad resurs och det finns stort intresse för utveckling av fisket i området. I dialog med lokala fisketurismföretagare, fiskevårdsområdesföreningar och andra turismföretag har behov framställts för att gynna en lokal och hållbar utveckling. Bland annat rör det sig om främjande av marknadsföring av nya och befintliga entreprenörer inom fisketurism. Det innefattar samarbetsformer såsom mässdeltagande tillsammans med fiskeguider i mer etablerade områden såsom Stockholms skärgård, att docka i marknadsföringsnätverk på nationella planet och kopplingar mot befintliga turoperatörer inom fisketurism på andra sätt.

Även utbildning inom markandsföring via sociala medier, eller mer traditionella former. Tillförsel av utbildade guider. Exempelvis driver Älvdalen en fiskeguideutbildning där årligen många blivande entreprenörer utbildas. För att få spridning på guiderna behöver kontaktytan mellan utbildningen och fiskevårdsområdesföreningar runt om i området utvecklas. Det kan leda till nya samarbeten, att guider sprider ut sig och etablerar sig i andra delar än de som idag är aktuella. Detta kräver att områdena öppnar för samarbetet, men också att skolan hittar nya nischer inom utbildningarna där man inriktar sig på nya områden geografiskt och artmässigt. En viktig faktor är att bevara och utveckla den befintliga fiskestammen. Här krävs åtgärder fysiskt ute i naturen liksom forskning och utbildning kring tillväxt i fiskbestånd, provtagningar, analyser osv. som är strategiskt avgörande för att få ett livskraftigt fiskebestånd. Fisket måste också bli mer tillgängligt så att alla kan nyttja områdets stora resurs.

Läs ansökningskriterier för:

 • Förening
  Du kan söka stöd för:
  • Skapa nya nischer inom fisket
  • Skapa nya mötesplatser för barn och funktionshindrade som är kopplade till fiske
  • Skapa samarbetsformer för fiske
  • Öka nyttjandet av sjöar och vattendrag med hänsyn till hållbar utveckling

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Organisation
  Du kan söka stöd för:
  • Skapa nya nischer inom fisket
  • Skapa nya mötesplatser för barn och funktionshindrade som är kopplade till fiske
  • Skapa samarbetsformer för fiske
  • Öka nyttjandet av sjöar och vattendrag med hänsyn till hållbar utveckling
  • Kompetensutveckling för nya nischer inom fisket
  • Kompetensutveckling för marknadsföringsinsatser för befintliga och nya entreprenörer inom fisketurism

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

Uppfyller ni kriterierna är ni välkomna att göra en intresseanmälan genom att klicka nedan.

Intresseanmälan