Inom energiområdet har tydliga behov analyserats vad gäller alternativa energikällor. Här vill vi arbeta vidare med nyttjande av restprodukter från skog- och skogsindustrin. Vi vill också stimulera till innovativa lösningar för vindkraftsenergi och andra energismarta lösningar. Här blir regionala och sociala fonden viktiga finansiärer som kan bidra till utvecklingen. Genom regionala fonden kan microstöd stimulera nya aktörer och innovativa lösningar. Medel genom sociala fonden ska ge kompetenshöjande insatser och främja samarbete och skapa möjlighet att genom nätverkande insatser få ta del av hur andra löser likvärdiga utvecklingsinsatser inom området.

Läs ansökningskriterier för:

 • Förening
  Du kan söka stöd för:
  • Skapa en produkt från restprodukter från skog och skogsindustri
  • Skapa en teknik för energismarta lösningar
  • Skapa en tjänst för en alternativ energikälla

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

 • Organisation
  Du kan söka stöd för:
  • Skapa en produkt från restprodukter från skog och skogsindustri
  • Skapa en teknik för energismarta lösningar
  • Skapa en tjänst för en alternativ energikälla
  • Kompetensutveckling för att:
   • Skapa en produkt från restprodukter från skog och skogsindustri
   • Skapa en teknik för energismarta lösningar
   • Skapa en tjänst för en alternativ energikälla

  Finansiering för förstudier, reparationer av byggnader, förbättring av anläggningar som är enbart investering beviljas inte.

Uppfyller ni kriterierna är ni välkomna att göra en intresseanmälan genom att klicka nedan.

Intresseanmälan